PLATBY

PLATBY

Na základě zaslání přihlášky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol k zaplacení startovného 40.000 Kč (1.600 EUR) za tříčlenný tým. Záloha 15.000 Kč (600 EUR) musí být uhrazena do 14 dnů od data přihlášení. Celé startovné musí být uhrazeno nejpozději do konce března roku 2021.

 

V případě, že do 14 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno startovné na níže uvedený účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a startovní místo bude nabídnuto dalším týmům.

  

Číslo účtu: 277722890/0300

Variabilní symbol: 999XXX, kde XXX je pořadí ve startovní listině

Název banky: Československá obchodní banka (ČSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing association s.r.o.

 

Pro platby ze Slovenska:

IBAN: CZ82 0300 0000 0002 7798 5965

SWIFT: CEKOCZPP

Název banky: Ceskoslovenska obchodni banka (CSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing association s.r.o.

 

Pro kontrolu uveďte do zprávy pro příjemce název týmu.