ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Sousedí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Česká republika je moderní a demokratickou zemí s bohatým kulturním a historickým dědictvím.

 

 • Rozloha: 78,867 km2
 • Území ČR tvoří tři historické země – Čechy, Morava a Slezsko.
 • Hlavní město: Praha
 • Počet obyvatel: 10 446 157
 • Úřední jazyk: čeština
 • Měna: 1 česká koruna (Kč)
 • Časové pásmo: Central European Time (C.E.T.) / středoevropský (GMT + 1),
  letní čas - středoevropský + 1 (GMT + 2)
 • Podnebí: průměrná roční teplota 9,0°C, v letním období 19,0°C, v zimním období -0,9°C
 • Náboženství: bez vyznání 59 %, římsko-katolické 27 %
 • Státní zřízení: demokratická parlamentní republika
 • Členský stát Severoatlantické aliance (NATO): od 12.3.1999
 • Člen Evropské unie: od 1.5.2004

 

HISTORIE

 • Počátky samostatného českého státu spadají do druhé poloviny 9. století. Nicméně tato oblast byla obydlena již v době kamenné.
 • V období mezi 9. a 13. stoletím v Českých zemích vládnou králové Přemyslovské dynastie. Tzv. České knížectví je počátkem 13. století povýšeno na království.
 • Svého vrcholu české země dosahují ve 14. století, za vlády českého krále a římského císaře Karla IV. Za jeho vlády zažívají Čechy největší rozkvět, z Prahy se stává přední evropská metropole.
 • V letech 1526–1918 byly české země včleněny do rakouské monarchie, na český trůn nastupují Habsburkové. Za nejvýznamnějšího habsburského panovníka je považován římský císař Rudolf II.
 • Na konci první světové války 28. října 1918, se tehdejší Země Koruny české spojily s územím dnešní Slovenské republiky v Československou republiku. Čtyřicet let trvající komunistický režim, jenž začal rokem 1948, změnil kromě jiného také název státu na Československou socialistickou republiku.
 • Takzvaná sametová revoluce v roce 1989, která svrhla dosavadní totalitu, přinesla státu opět nový název – tentokrát Česká a Slovenská federativní republika.
 • Od ledna 1993 se republika rozdělila a vznikly dva nové státy – Česká republika a Slovenská republika. V současnosti je Česká republika moderní a demokratickou zemí s bohatým kulturním a historickým dědictvím.

Zdroj: http://www.golden-prague.cz/zakladni-informace-o-ceske-republice.html