PLATBY

PLATBY

Jestliže bude Váš tým vybrán, zašleme Vám variabilní symbol k zaplacení startovného ve výši 46.000 Kč (1.850 EUR) za dvou až tříčlenný tým. Záloha 25.000 Kč (1000 EUR) musí být uhrazena do 10 dnů od data přihlášení. Celé startovné musí být uhrazeno nejpozději do 31. března roku 2023.

 

V případě, že do 10 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno startovné na níže uvedený účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a startovní místo bude nabídnuto dalším týmům.

  

Číslo účtu: 277722890/0300

Variabilní symbol: 2023

Zpráva pro příjemce: Název týmu

Název banky: Československá obchodní banka (ČSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing association s.r.o.

 

Pro platby ze Slovenska:

IBAN: CZ82 0300 0000 0002 7798 5965

SWIFT: CEKOCZPP

Název banky: Ceskoslovenska obchodni banka (CSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing association s.r.o.

Pro kontrolu uveďte do zprávy pro příjemce název týmu.