PLATBY

PLATBY

Jestliže bude Váš tým vybrán, zašleme Vám variabilní symbol k zaplacení startovného ve výši 45.000 Kč (1.760 EUR) za dvou až tříčlenný tým. Záloha 25.000 Kč (1000 EUR) musí být uhrazena do 14 dnů od data přihlášení. Celé startovné musí být uhrazeno nejpozději do 31. března roku 2022.

 

V případě, že do 14 dnů od data přihlášení nebude uhrazeno startovné na níže uvedený účet (nebo jeho část), bude registrace týmu zrušena a startovní místo bude nabídnuto dalším týmům.

  

Číslo účtu: 277722890/0300

Variabilní symbol: 999XXX, kde XXX je pořadí ve startovní listině

Název banky: Československá obchodní banka (ČSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing association s.r.o.

 

Pro platby ze Slovenska:

IBAN: CZ82 0300 0000 0002 7798 5965

SWIFT: CEKOCZPP

Název banky: Ceskoslovenska obchodni banka (CSOB)

Majitel účtu: European Carp Fishing association s.r.o.

Pro kontrolu uveďte do zprávy pro příjemce název týmu.